Fritaget for brug af NEM-ID

Fritaget for brug af nem-id, så læs her:

Det er stadigvæk muligt at aflevere sit udtjente køretøj selvom man er fritaget for brug af nem-id. Det kræver blot lidt ekstra forberedelse hjemmefra. For at aflevere en skrotbil, som ikke er tilmeldt til skrot digitalt, skal følgende medbringes:

--> Kopi af kørekort eller pas SAMT kopi af sygesikringsbevis

--> Original registeringsattest 

--> Kopi af dokument vedr. fritagelse for brug af nem-id

--> Underskrevet erklæring fra DUS - send en mail til slm@dataophug.dk for fremsendelse af denne.