Skrotbil

Skrotningsordningen blev indført den 1.7.2000, hvor man kunne få en præmie på

kr. 1.200,-, når bilen blev afleveret ved en registreret ophugger.

Fra 7.03.2018 er skrotningspræmien hævet til kr. 2.200,- og at Sønderjydsk Autoophug udbetaler 2.000,- til ejeren af køretøjet.

Hvordan gør du Reservedele1

Skrotbilen samt registreringsattest eller afmelding fra motorkontoret afleveres hos os. Vi udfærdiger skrotningsattest og afmelder også gerne bilen - så slipper du for alt papirarbejdet, den sidste ejer skal underskrive skrotningsattesten, du modtager forskellen mellem hvad miljøbehandlingen og ophugning af bilen koster - resten klarer vi. 

Den særlige ordning for forhøjet skrotningspræmie til ældre dieselbiler lukker for modtagelse af ansøgninger fra 1. juli.

Tusindvis af danskere har siden februar benyttet Miljøstyrelsens skrotningsordning for gamle dieselbiler. Ordningen gælder dieselbiler, som er indregistreret første gang før 1. januar 2006.

Ordningen betyder, at skrotpræmien for gamle dieselbiler er midlertidigt forhøjet fra 2.200 til 5.000 kr. ud fra først-til-mølle princippet. De på Finansloven afsatte midler i 2019 er næsten opbrugt og for at sikre en korrekt afvikling af de resterende midler i ordningen, lukker Miljøstyrelsen for modtagelse af ansøgninger fra 1. juli 2019.

Det betyder, at alle ansøgninger, der modtages efter 30. juni 2019, vil blive sendt retur. Det vil sige at fristen for at aflevere et køretøj hos Sønderjydsk Autoophug er den 21. juni 2019 

Ophuggeren udleverer attest

Har du en dieselbil, som opfylder kravene, og som du ønsker at skrotte, skal du aflevere den hos en godkendt ophugger.

Hos ophuggeren udfyldes en diesel-attest sammen med den normale skrotningsattest, og begge attester sendes derefter samlet til Miljøordning for biler.

Reservedele2Vi gennemgår bilen, kontrollerer og afprøver motor, gearkasse mm., herefter miljøbehandles bilen, dvs. at vi fjerner alle farlige væsker og materialer på miljørigtig måde, og brugbare reservedele udtages, kvalitetsmærkes og lægges på vort lager til genbrug, de farlige væsker bliver afhentet af godkendte modtagere.

Vil du vide mere om lovgivningen, så kig på Miljøstyrelsens hjemmeside. www.bilordning.dk