Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik 

Virksomheden vil opretholde en gyldig ISO-certificering og leve op til, vedligeholde og forbedre kvalitetssystemet ISO 9001:2015. Virksomhedens medarbejdere er forpligtet til at overholde de relevante procedurer og bestemmelser heri.

Virksomheden vil styrke kundetilfredsheden ved at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser hvert tredje år.

Virksomheden vil sikre kvaliteten på lagervarer ved at opbevare og håndtere varerne forsvarligt samt at udføre en løbende kvalitetskontrol.