Levering og Garanti

Alle priser er uden moms og ab lager. Eventuel fragt faktureres særskilt.

Kontrol
Ved modtagelse af varen skal kunden kontrollere at varen er i overenstemmelse med det bestilte. Reklamationer skal ske inden for 8 dage, idet DAG's generelle reklamationsbestemmelser (se nedenfor), ikke omfatter refusion af ekstraomkostninger i forbindelse med montering og demontering af fejlleverede eller fejlbestilte dele.
Eventuelle transportskader skal meddeles transportøren umiddelbart ved modtagelsen, idet sådanne ikke er omfattede af DAG's garanti.

Returnering af leverede varer
Hvis der er sket fejllevering fra sælger, betaler sælger eventuelle omkostninger i forbindelse med returnering. Ellers betaler køber returfragt.

Reklamationsret
Såfremt ikke andet direkte er aftalt og/eller fremgår af fakturaen, ydes altid 6 måneders reklamations- og ombytningsret, inklusive betaling af medgået arbejdstid til sædvanlig timetakst og CAD's standardtider. Evt. reservedele er til nettopriser.

Reklamationsprocedure
I tilfælde af reklamation bedes fakturanummer altid opgivet.

Salg af motorer
Der udstedes DAG-Certifikat ved salg af motorer.

Fælles garanti
Indrømmet. Det er ikke altid let at købe brugte dele, og vi kan godt forstå, hvis du kan være lidt usikker på, hvad du egentlig får. Derfor arbejder vi i AD med et fælles klassifikationssystem og et fælles garantisystem.